14. in 15. junij 2021
1.
FinD-INFOdnevi
Hotel Slovenija, Portorož
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund
davki
finance
kontroling
računovodstvo
Program
Programski odbor: Uroš Čop, Lucijan Klemenčič, mag. Janja Ovsenik, Alenka Zalar
Ponedeljek, 14. junij
 • 8.30–9.00

  sprejem udeležencev

 • 9.00–9.10

  otvoritev

 • 9.10–11.10
  1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del

  vodja: Uroš Čop

  Pravna narava aktov v davčnih postopkih med teorijo in prakso, dr. Polonca Kovač

  Postopek ugotavljanja davčne zlorabe po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2, Uroš Čop

  dr. Erik Kerševan

 • 11.10–11.30

  odmor

 • 11.30–13.30
  2. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – materialni del

  vodja: mag. Janja Ovsenik

  Okvir notranjih davčnih kontrol na primeru transfernih cen – od tveganja do priložnosti, mag. Janja Ovsenik, Lucijan Klemenčič

  Nove smernice OECD za davčne zavezance in davčne organe glede vpliva pandemije na transferne cene, Danuška Bobek Gospodarič

  Transfer pricing perspective of financial transactions – opportunities landscape, Stefano Rossi (predstavitev v angleščini)

 • 13.30–14.30

  kosilo

 • 14.30–16.30
  3. sekcija: Digitalizacija in finance

  vodja: mag. Mojca Kunšek

  Prihodnost na področju plačil, Simon Anko

  Od četrte direktive AML do novega reformnega paketa – izkušnje in prihodnji razvoj področja preprečevanja pranja denarja, Branka Glojnarič

  Z digitalnim pristopom do lažjega obvladovanja likvidnosti, mag. Mojca Kunšek

 • 16.30–16.45

  odmor

 • 16.45
  okrogla miza: Transferne cene v povezavi z ukrepi v času epidemije

  vodja: mag. Janja Ovsenik

  sodelujejo: Stefano Rossi, Jani Živko, Brigita Žunič

   

Torek, 15. junij
 • 10.00–12.00
  4. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

  vodja: mag. Saša Jerman

  Računovodska obravnava in razkritja državnih podpor po MSRP in SRS, mag. Saša Jerman

  Pomembnost preveritve dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev za pošten prikaz poslovnega izida, mag. Darinka Kamenšek

  Spremembe najemnih pogodb v trenutnih razmerah – kdaj upoštevati praktično izjemo, kdaj slediti drugim določilom MSRP 16 o spremembah ter kako te vplivajo na računovodske izkaze, Maruša Hauptman

 • 12.00–12.30

  odmor

 • 12.30–14.30
  5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

  vodja: mag. Iztok Pustatičnik

  Razvoj kontrolinga v slovenskih podjetjih, dr. Marko Hočevar

  Povezovanje kontrolinga s sodobnim konceptom upravljanja oskrbne verige SCM, mag. Iztok Pustatičnik

  Sodobna orodja kontrolinga v bankah, mag. Luka Kocina

  Digitalna transformacija, Andrej Lapajne

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Vodje sekcij in predavatelji
Uroš Čop
mag. Janja Ovsenik
mag. Mojca Kunšek
mag. Saša Jerman
mag. Iztok Pustatičnik
Stefano Rossi
Jani Živko
Brigita Žunič
Lucijan Klemenčič
Branka Glojnarič
dr. Polonca Kovač
dr. Erik Kerševan
Danuška Bobek Gospodarič
Simon Anko
mag. Darinka Kamenšek
Maruša Hauptman
dr. Marko Hočevar
mag. Luka Kocina
Andrej Lapajne
Želite izvedeti več?
Lahko nam pošljete vprašanja vnaprej, če želite izvedeti kaj več v okviru določenega predavanja.

  Hotel Slovenija
  Popolno ravnovesje v luksuznem hotelu s 5*. Predstavljajte si, da vas prebudi nežno šumenje morja, na terasi z razgledom pa objame jutranje sonce. Zelena mediteranska pokrajina se tu prepleta z modrino morja in belimi solnimi polji. Tradicija s prvinami sodobnega - v razkošnem hotelu, sobah in storitvah.
  Kotizacija
  1. FinD-INFO dnevi
  400,00 EUR

  Kotizacija vključuje gradivo in znaša 400,00 EUR brez DDV (488,00 EUR z DDV).

  Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

  Kotizacija vključuje tudi osvežilne pijače med odmori.

  Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

  Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

  Pokrovitelj
  Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
  Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
  Sponzorji
  Galerija
  Nekaj foto utrinkov iz Hotela Slovenija v organizaciji GV Založbe.
  Kontaktirajte nas

   Želite zastaviti vprašanja predavatelju?