29. in 30. maj 2023
3.
FinD-INFOdnevi
Hotel Slovenija, Portorož
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund
davki
finance
kontroling
računovodstvo
Program
Ponedeljek, 29. maj 2023
 • 8.30

  8.30–9.00    sprejem udeležencev

  9.00–11.15    1. sekcija: Temelji davčnega prava v aktualni praksi, vodja: dr. Erik Kerševan
    Pomen pojasnil davčnih organov, dr. Jernej Podlipnik
     Načelo zakonitosti pri pobiranju davkov, Alenka Dolinšek
    Učinkovitost pravnih sredstev in nova sodna praksa glede začasnih odredb v upravnem sporu, dr. Erik Kerševan, Nataša Jeromel Fišer
     Prekluzija v davčnem postopku v luči aktualne sodne prakse Sodišča EU, Uroš Čop

  11.15–11.30    odmor

  11.30–13.30    2. sekcija: Davčni vidik naložbenja v nepremičnine in zlato, vodja: Lucijan Klemenčič
     Davčni vidik naložbenja v nepremičnine, Lucijan Klemenčič
     Secured investments in unsecured times: Structuring real estate investments via Luxembourg (v angleškem jeziku), Philip Christ (Andersen Luxembourg)
     Pomen plemenitih kovin v premoženju posameznika in v premoženju podjetja, Peter Slapšak

  13.30–14.00    kosilo

  14.00–16.00    3. sekcija: Trajnostno poročanje, vodja: mag. Mojca Kunšek
     Na pragu trajnostnega poročanja, mag. Mojca Kunšek
    Izzivi in priložnosti na področju trajnostnega poročanja, mag. Nina Kelemen
    Bančna regulativa s področja »ESG« in njen vpliv na razkritja podatkov bankam, mag. Kristijan Hvala

  16.00–16.15    odmor

  16.15    okrogla miza: Sustainability – one year after (v angleškem jeziku)   
  vodja: mag. Janja Ovsenik
  Sodelujoči: Draga Cukjati, Simon Franko, Alessio Rossi, Janez Živko

  19.30    družabni večer s pogostitvijo
               terasa Top Tree nad bazenom

   

Torek, 30. maj 2023
 • 10.00

  10.00–11.30    4. sekcija: Pogled ekonomistov naprej
     Gospodarstvo EU in Slovenije v luči naraščajočih geopolitičnih tveganj, dr. Mojmir Mrak
     Pomenj tveganj v luči nove ekonomije, dr. Aleš Ahčan

  11.30–11.45    odmor

  11.45–13.45    5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja, vodja: mag. Saša Jerman
     Amortiziranje ter slabitev dobrega imena in davčna obravnava, mag. Saša Jerman
     Raziskave in razvoj – stroški ali kapitalizacija, Maruša Hauptman
     Računovodski in davčni vidik oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, dr. Mojca Gornjak

   

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Vodje sekcij in predavatelji
dr. Erik Kerševan
Nataša Jeromel Fišer
dr. Jernej Podlipnik
Alenka Dolinšek
Uroš Čop
Simon Franko
Alessio Rossi
Janez Živko
mag. Janja Ovsenik
Draga Cukjati
Lucijan Klemenčič
Peter Slapšak
Philip Christ
mag. Mojca Kunšek
mag. Nina Kelemen
mag. Kristijan Hvala
dr. Mojmir Mrak
dr. Aleš Ahčan
mag. Saša Jerman
dr. Mojca Gornjak
Maruša Hauptman
Želite izvedeti več?
Lahko nam pošljete vprašanja vnaprej, če želite izvedeti kaj več v okviru določenega predavanja.

  Hotel Slovenija
  Popolno ravnovesje v luksuznem hotelu s 5*. Predstavljajte si, da vas prebudi nežno šumenje morja, na terasi z razgledom pa objame jutranje sonce. Zelena mediteranska pokrajina se tu prepleta z modrino morja in belimi solnimi polji. Tradicija s prvinami sodobnega - v razkošnem hotelu, sobah in storitvah.
  Kotizacija
  3. FinD-INFO dnevi
  440,00 EUR

  Kotizacija vključuje gradivo in znaša 440,00 EUR brez DDV (536,80 EUR z DDV).

  Posebna cena za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO: 240,00 EUR + DDV.

  Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

  Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori.

  Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

  Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

  Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
  Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
  Utrinki 2021
  Nekaj foto utrinkov iz Hotela Slovenija, Portorož, 14. in 15. junij 2021.
  Kontaktirajte nas

   Želite zastaviti vprašanja predavatelju?