Share This Event
Ponedeljek, 29. maj 2023
 • 8.30

  8.30–9.00    sprejem udeležencev

  9.00–11.15    1. sekcija: Temelji davčnega prava v aktualni praksi, vodja: dr. Erik Kerševan
    Pomen pojasnil davčnih organov, dr. Jernej Podlipnik
     Načelo zakonitosti pri pobiranju davkov, Alenka Dolinšek
    Učinkovitost pravnih sredstev in nova sodna praksa glede začasnih odredb v upravnem sporu, dr. Erik Kerševan, Nataša Jeromel Fišer
     Prekluzija v davčnem postopku v luči aktualne sodne prakse Sodišča EU, Uroš Čop

  11.15–11.30    odmor

  11.30–13.30    2. sekcija: Davčni vidik naložbenja v nepremičnine in zlato, vodja: Lucijan Klemenčič
     Davčni vidik naložbenja v nepremičnine, Lucijan Klemenčič
     Secured investments in unsecured times: Structuring real estate investments via Luxembourg (v angleškem jeziku), Philip Christ (Andersen Luxembourg)
     Pomen plemenitih kovin v premoženju posameznika in v premoženju podjetja, Peter Slapšak

  13.30–14.00    kosilo

  14.00–16.00    3. sekcija: Trajnostno poročanje, vodja: mag. Mojca Kunšek
     Na pragu trajnostnega poročanja, mag. Mojca Kunšek
    Izzivi in priložnosti na področju trajnostnega poročanja, mag. Nina Kelemen
    Bančna regulativa s področja »ESG« in njen vpliv na razkritja podatkov bankam, mag. Kristijan Hvala

  16.00–16.15    odmor

  16.15    okrogla miza: Sustainability – one year after (v angleškem jeziku)   
  vodja: mag. Janja Ovsenik
  Sodelujoči: Draga Cukjati, Simon Franko, Alessio Rossi, Janez Živko

  19.30    družabni večer s pogostitvijo
               terasa Top Tree nad bazenom

   

Torek, 30. maj 2023
 • 10.00

  10.00–11.30    4. sekcija: Pogled ekonomistov naprej
     Gospodarstvo EU in Slovenije v luči naraščajočih geopolitičnih tveganj, dr. Mojmir Mrak
     Pomenj tveganj v luči nove ekonomije, dr. Aleš Ahčan

  11.30–11.45    odmor

  11.45–13.45    5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja, vodja: mag. Saša Jerman
     Amortiziranje ter slabitev dobrega imena in davčna obravnava, mag. Saša Jerman
     Raziskave in razvoj – stroški ali kapitalizacija, Maruša Hauptman
     Računovodski in davčni vidik oblikovanja rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, dr. Mojca Gornjak

   

Event Details