Share This Event
Ponedeljek, 27. maj 2024
 • 9.00

  9.00–9.45    sprejem udeležencev

  9.45–10.00    otvoritev, Alenka Zalar, Katarina Kresal

  10.00–11.45    1. sekcija: Davčno pravo v aktualni praksi, vodja: Uroš Čop 
    Izbrane davčnoprocesne dileme iz aktualne prakse Upravne svetovalnice, dr. Polonca Kovač
    Nekateri pogledi na problematiko zastaranja v davčnem pravu, dr. Aleš Kobal
    Razvoj sodne prakse Vrhovnega sodišča na davčnem področju, Nataša Jeromel Fišer
    Izločitev uradne osebe na zahtevo stranke in nepristranskost, Uroš Čop

  11.45–12.45    kosilo

  12.45–14.30    2. sekcija: Globalni davčni utrip – trendi pri transfernih cenah in navigiranje po novih evropskih davčnih pravilih, vodja: Lucijan Klemenčič 
    Minimalni davek v Sloveniji, Lucijan Klemenčič
    Transferne cene v Sloveniji – zadnje novosti, Danuška Bobek Gospodarič
    Davčne spremembe v Evropi (v angleškem jeziku), Karoly Radnai

  14.30–14.45    odmor

  14.45–16.45    3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov, vodja: mag. Mojca Kunšek 
    Vloga deležnikov pri določanju trajnostne strategije, mag. Mojca Kunšek
    O organizacijski kulturi z namenom, mag. Anja Šerc
    ESG-profil podjetja ter njegov vpliv na dostopnost in ceno bančnih posojil, mag. Kristijan Hvala

  16.45–17.00    odmor

  17.00    Okrogla miza: Izzivi poslovanja v dobi globalizacije, zelenega prehoda in digitalne revolucije (v angleškem jeziku), vodja: Katarina Kresal 
  sodelujoči: Andrea De Vecchi, Peter Grum, dr. Aleš Ahčan

  19.00    Večerni sprejem

Torek, 28. maj 2024
 • 10.00

  10.00–11.00    4. sekcija: Pogled ekonomistov naprej
    Gospodarstvo EU in Slovenije v luči naraščajočih geopolitičnih tveganj, dr. Mojmir Mrak 

  11.00–11.15    odmor

  11.15–13.15    5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja, vodja: mag. Saša Jerman 
    Izpostavljene novosti in spremembe v novih SRS 2024, mag. Saša Jerman
    Kaj gre lahko narobe v računovodskih izkazih, če odpove upravljanje, Maruša Hauptman
    Trajnostno poročanje po ESRS in računovodstvo, dr. Mojca Gornjak

Event Details