Share This Event
Ponedeljek, 27. maj 2024
 • 9.00

  9.00–9.45    sprejem udeležencev

  9.45–10.00    otvoritev, Alenka Zalar, Katarina Kresal

  10.00–11.45    1. sekcija: Davčno pravo v aktualni praksi, vodja: Uroš Čop
     Izbrane davčnoprocesne dileme iz aktualne prakse Upravne svetovalnice, dr. Polonca Kovač
     dr. Aleš Kobal
     Razvoj sodne prakse Vrhovnega sodišča na davčnem področju, Nataša Jeromel Fišer
     Izločitev uradne osebe na zahtevo stranke in nepristranskost, Uroš Čop

  11.45–12.45    kosilo

  12.45–14.30    2. sekcija: Globalni davčni utrip – trendi pri transfernih cenah in navigiranje po novih evropskih davčnih pravilih, vodja: Lucijan Klemenčič
     Minimalni davek v Sloveniji, Lucijan Klemenčič
     Transferne cene v Sloveniji – zadnje novosti, Danuška Bobek Gospodarič
     Davčne spremembe v Evropi (v angleškem jeziku)Karoly Radnai

  14.30–14.45    odmor

  14.45–16.45    3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov, vodja: mag. Mojca Kunšek
     Vloga deležnikov pri določanju trajnostne strategije, mag. Mojca Kunšek
     Kompetence za razvoj organizacijskih kultur poslanstva in skrbi, mag. Anja Šerc
     ESG-profil podjetja ter njegov vpliv na dostopnost in ceno bančnih posojil, mag. Kristijan Hvala

  16.45–17.00    odmor

  17.00    Okrogla miza: Izzivi poslovanja v dobi globalizacije, zelenega prehoda in digitalne revolucije (v angleškem jeziku), vodja: Katarina Kresal
  sodelujoči: Andrea De Vecchi, Peter Grum, dr. Aleš Ahčan

Torek, 28. maj 2024
 • 10.00

  10.00–11.00    4. sekcija: Pogled ekonomistov naprej

     Gospodarstvo EU in Slovenije v luči naraščajočih geopolitičnih tveganj, dr. Mojmir Mrak 

  11.00–11.15    odmor

  11.15–13.15    5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja, vodja: mag. Saša Jerman
     Izpostavljene novosti in spremembe v novih SRS 2024, mag. Saša Jerman
     Kaj gre lahko narobe v računovodskih izkazih, če odpove upravljanje (G v okviru ESG), Maruša Hauptman
     Trajnostno poročanje po ESRS in računovodstvo, dr. Mojca Gornjak

Event Details