Branka Glojnarič

Branka Glojnarič je univerzitetna diplomirana pravnica s pravniškim državnim izpitom in večletnimi izkušnjami v državni upravi, od tega zadnjih sedem let na Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. Na področju preprečevanja pranja denarja se je v preteklosti ukvarjala z zakonodajo in nadzorom, v zadnjem času pa predvsem z mednarodnim vidikom dela, tako v okviru Evropske unije kot Sveta Evrope.

3. sekcija: Digitalizacija in finance

Od četrte direktive AML do novega reformnega paketa – izkušnje in prihodnji razvoj področja preprečevanja pranja denarja
Predstavljene bodo slovenske in evropske izkušnje razvoja področja preprečevanja pranja denarja od zadnje večje spremembe, uveljavljene s t. i. četrto direktivo AML, do pričakovanega reformnega svežnja prenove te zakonodaje na ravni EU. Pri tem bodo obravnavana tudi za slovenske zavezance ključna področja, kot sta vsebina obveznih ukrepov in nadzor nad njihovim izvajanjem.

O predavatelju
  • pravnica

    Uradu RS za preprečevanje pranja denarja

  • 3. sekcija: Digitalizacija in finance

    Od četrte direktive AML do novega reformnega paketa – izkušnje in prihodnji razvoj področja preprečevanja pranja denarja

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?