Danuška Bobek Gospodarič

Danuška Bobek Gospodarič, po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, je zaposlena na Finančni upravi RS, kjer se od leta 2005 ukvarja s področjem transfernih cen. Od aprila 2009 je opravljala naloge vodje Skupine inšpektorjev za transferne cene v okviru Generalnega davčnega urada, kot so koordiniranje in svetovanje v zvezi z davčnimi inšpekcijskimi nadzori s področja transfernih cen ter organizacija in izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje in zainteresirano strokovno javnost. Zdaj je zaposlena kot inšpektorica svetnica v Oddelku za velike davčne zavezance in transferne cene na Generalnem finančnem uradu. Kot delegatka Republike Slovenije deluje v organizaciji OECD v skupini WP 6 za transferne cene. Marca 2013 jo je vlada imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Convention 90/435/EEC).

2. sekcija: Globalni davčni utrip – trendi pri transfernih cenah in navigiranje po novih evropskih davčnih pravilih

• Transferne cene v Sloveniji – zadnje novosti
Več kot dve tretjini svetovne trgovine poteka v okviru mednarodnih skupin podjetij, ki za zaračunavanje v medsebojnih transakcijah uporabljajo transferne cene. Te mednarodna podjetja večkrat izrabljajo za zniževanje davčne osnove in prenos dobička iz držav, v katerih so ti dobički ustvarjeni, v davčno ugodnejša okolja. Zaradi pomembne vloge, ki jo imajo transferne cene na področju mednarodne obdavčitve, namenjata temu področju veliko pozornost tako Organizacija za ekonomske odnose in razvoj (OECD), ki izdaja Smernice za transferne cene, kot Evropska komisija z izdajo različnih direktiv, ki jih Republika Slovenija implementira v nacionalno zakonodajo. V okviru predavanja bodo predstavljene novosti na tem področju, ki vplivajo na poslovanje davčnih zavezancev.

O predavatelju
  • inšpektor svetnik

    FURS

  • 2. sekcija: Globalni davčni utrip – trendi pri transfernih cenah in navigiranje po novih evropskih davčnih pravilih

    •   Transferne cene v Sloveniji – zadnje novosti

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?