Danuška Bobek Gospodarič

Danuška Bobek Gospodarič je kot inšpektor svetnik zaposlena na FURS, kjer na Generalnem finančnem uradu vodi Oddelek za transferne cene II. Med njene glavne naloge spada opravljanje davčnih inšpekcijskih nadzorov transfernih cen, vodenje postopkov sklepanja vnaprejšnjih cenovnih sporazumov (APA), sodelovanje v postopkih za odpravo dvojnega obdavčenja (MAP), izvedba delavnic in seminarjev za davčne inšpektorje, itd. Kot delegatka Republike Slovenije sodeluje na zasedanjih OECD, Delovne skupine 6, ki se ukvarja z obdavčitvijo povezanih oseb. Vlada Republike Slovenije jo je marca leta 2013 imenovala za članico svetovalnega odbora (arbitra) v okviru EU Konvencije o odpravi dvojnega obdavčenja v zvezi s prenosom dobička povezanih podjetij.

2. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – materialni del

Priporočila OECD v zvezi s transfernimi cenami in pandemijo
Edinstvene in nepredvidljive gospodarske razmere, ki jih je povzročila pandemija, so povzročile kar nekaj praktičnih izzivov pri določanju transfernih cen. OECD je v decembru 2020 izdal dokument OECD Guidance on the Transfer Pricing Implications of the COVID-19 Pandemic, ki se v luči pandemije osredotoča na prednostna vprašanja v zvezi s transfernimi cenami.

O predavatelju
  • 2. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – materialni del

    Priporočila OECD v zvezi s transfernimi cenami in pandemijo

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?