dr. Mojca Gornjak

Doc. dr. Mojca Gornjak je izkušena strokovnjakinja za področja računovodstva, davkov, trajnostnega poročanja, računovodskih standardih in financ ter forenzičnih preiskav v financah in računovodstvu. Po izobrazbi je doktorica znanosti in je habilitirana docentka za management in računovodstvo. Predava na več fakultetah. Pridobila je naziv certificirane preiskovalke prevar na področju financ in računovodstva. Kot članica managementa je bila odgovorna tako za finančno in davčno kot računovodsko funkcijo v različnih finančnih institucijah in je vodila projekte implementacije novih računovodskih standardov (MSRP 9, MSRP 16). V zadnjem obdobju vodi projekt trajnostnega poročanja na podlagi Evropskih standardov trajnostnega poročanja (standardi ESRS). Njene izkušnje in strokovno znanje s poglobljenim razumevanjem poslovanja podjetij so dodana vrednost pri svetovanju strankam.

5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

• Trajnostno poročanje po ESRS in računovodstvo
Evropska unija je julija 2024 sprejela Direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti (CSRD), ki začne veljati z letom 2024 in podpira Zeleni dogovor o ničelnem izpustu toplogrednih plinov do leta 2050. Direktiva podjetjem nalaga, da postopoma zbirajo podatke in poročajo o ključnih zadevah na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG). Podjetja bodo trajnostnost vključila v strategijo ter razkrivala informacije o tveganjih in priložnostih na področju ESG. K poročanju bo pristopila večina podjetij, ne samo velika, saj CSRD uvaja princip dvojne pomembnosti, kar pomeni, da bodo podjetja preverjala vplive na podjetje in vplive podjetja na okolje in ljudi. Direktivi so sledili Evropski standardi trajnostnega poročanja (standardi ESRS), ki so osnova za pripravo podatkov, ki jih bodo podjetja vključevala v letna poročila v poglavju trajnostno poročilo, če so zavezana k reviziji, ali bodo o njih poročala v vrednostni verigi. Na predavanju bomo analizirali vpliv trajnostnega poročanja na računovodstvo.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

    •   Trajnostno poročanje po ESRS in računovodstvo

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?