dr. Polonca Kovač

Prof. dr. Polonca Kovač je profesorica za področje upravnega prava in javne uprave. Ukvarja se predvsem z upravnim (tudi davčnim) procesnim pravom in upravnimi reformami v EU. Je (so)avtorica in urednica več kot 200 člankov in referatov ter številnih monografij. Je dolgoletna članica programske skupine o razvoju upravnega sistema v Sloveniji in EU prek ARIS, sodelovala je tudi v številnih drugih raziskovalnih projektih. Opravljala je več vodstvenih funkcij, bila je glavna urednica znanstvene revije CEPAR, je predsednica in članica različnih fakultetnih in univerzitetnih komisij. Sodeluje kot ekspertinja pri študijah OECD in je vodja stalne delovne skupine o pravu v javni upravi pri EGPA/IIAS ter članica evropskih združenj, tj. profesorjev za davčno pravo (EATLP), ELI in ReNEUAL. Na Ministrstvu za javno upravo deluje kot predavateljica in izpraševalka na strokovnih izpitih iz upravnega postopka in za inšpektorje, prek Info Hiše pa analogno na področju varstva osebnih podatkov. Je prejemnica več nagrad za najboljšo pedagoginjo in raziskovalko, med drugim zlate plakete za posebne dosežke Univerze v Ljubljani 2019, priznanja za pravnico leta 2020, mednarodne nagrade NISPAcee Alene Brunevske za odličnost v pedagogiki 2023.

1. sekcija: Davčno pravo v aktualni praksi

• Izbrane davčnoprocesne dileme iz aktualne prakse Upravne svetovalnice
Upravna svetovalnica je raziskovalno-pedagoški projekt, prek katerega mentorji in podiplomski študenti Fakultete za upravo in Ministrstva za javno upravo z mrežo sodelavcev iz raznih organov, tudi FURS, pripravljajo in objavljajo javno dostopne odgovore na upravnoprocesne dileme, ki jih postavljajo uradne osebe in stranke v postopkih glede rabe ZUP ter tudi ZDavP-2 in povezanih predpisov. Na predavanju bodo predstavljeni primeri iz zadnjega leta, ki kažejo na nujnost razlage vprašanj v kontekstu temeljnih načel, kot so pravna narava določenih aktov v davčnih postopkih, vloge udeležencev in posledične pravice oziroma obveznosti (stranke, zastopniki, priče) ter raba pravnih sredstev v odmernih, inšpekcijskih in izvršilnih postopkih.

O predavatelju
  • redna profesorica

    Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

  • 1. sekcija: Davčno pravo v aktualni praksi

    •   Izbrane davčnoprocesne dileme iz aktualne prakse Upravne svetovalnice

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?