mag. Anja Šerc

Mag. Anja Šerc (BB Consulting) je predavateljica, projektna vodja, mentorica in poslovna svetovalka. Na svoji profesionalni poti se ukvarja z razvojem skupnosti, ljudi in projektov, ki podpirajo trajnostni razvoj. Tako na teoretični kakor na praktični ravni podpira razvoj inovativnih pristopov, ki omogočajo spremembe v organizacijskih kulturah, kompetencah in načinih povezovanja znotraj in zunaj organizacij. V podjetju BB Consulting se ukvarja predvsem z načrtovanjem organizacijskih kultur za podjetja in nevladne organizacije. To vključuje vodenje vključujočih procesov razvoja poslanstva, vizije, vrednot, timskih dogovorov in kompetenčnih okvirjev. Njena strast sta načrtovanje in vodenje partnerstev, ki povezujejo sektorje z namenom razvoja novih znanj, kompetenc in poslovnih modelov, potrebnih za trajnostni razvoj. Med drugim je soavtorica priročnika Community Shapers Playbook, ki na teoretični, izkustveni in praktični ravni opisuje izkušnjo z vlogo arhitekta kulture v mednarodnem projektu StayOn.

3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov

• Kompetence za razvoj organizacijskih kultur poslanstva in skrbi
Nedoseganje zastavljenih skupnih ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030 kaže na potrebo po refleksiji načinov, na katere se lotevamo trajnostnega razvoja. Posledice nedoseganja ciljev so namreč več kot očitne na družbenih, okoljskih in ekonomskih izzivih, s katerimi se srečujemo tako na globalni ravni kakor v lokalnih okoljih. Na predavanju bo analizirana organizacijska kultura kot vstopna točka za izgradnjo trajnostne organizacijske arhitekture – strategije, ciljev, sistemov in procesov. Prek konceptov, kot so ustvarjanje skupne vrednosti, regenerativna ekonomija, uravnoteženi kazalniki in deležniško upravljanje, bomo pokazali, da je kultura poslanstva in skrbi tista, s katero lahko zgradimo te elemente ekonomske arhitekture za trajnostni razvoj. Za konec bomo pregledali nove mednarodne kompetenčne okvire, kot so Inner Development Goals in Green Comp, ki podpirajo razvoj organizacijske kulture poslanstva in skrbi. Kažejo namreč, da trajnostne spremembe zahtevajo nove mentalne modele in odnose, ne le novega znanja in spretnosti.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov

    •   Kompetence za razvoj organizacijskih kultur poslanstva in skrbi

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?