mag. Iztok Pustatičnik

Iztok Pustatičnik, magister ekonomskih znanosti, je zaposlen kot direktor financ, računovodstva in kontrolinga pri Gospodarski zbornici Slovenije. Pri vodenju področja so poudarki na digitalni transformaciji in vzpostavitvi e-procesov GZS. Šestnajst let je bil zaposlen na vodstvenih položajih v Skupini Gorenje, zadnji dve leti, po prevzemu s strani kitajskega lastnika, kot direktor oskrbne verige. Pred tem je izkušnje pridobival kot izvršni direktor za kontroling in računovodstvo ter kot direktor notranje revizije. Znanje in izkušnje je pridobival tudi v trgovskem podjetju Era kot direktor kontrolinga in računovodstva.

5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije
vodja sekcije

Povezovanje kontrolinga s sodobnim konceptom upravljanja oskrbne verige (supply chain management)
Izzive kontrolinga bodo zaznamovali tesno prepletanje in povezovanje kontrolinga s sodobnim konceptom upravljanja oskrbne verige (supply chain management – SCM), ki v podjetjih pridobiva vse bolj pomembno oziroma osrednjo vlogo in zajema:
• upravljanje izpolnjevanja prodajnih napovedi s ciljem pravočasne izpolnitve naročil kupcev,
• upravljanje procesa naročanja (vključno z oskrbo in nabavo z zunanjo in notranjo logistiko, načrtovanjem proizvodnih procesov, obvladovanjem zalog), vezanega na prodajne napovedi kupcev,
• zagotavljanje just in time dobav in s tem z zniževanjem stroškov financiranja zalog in skladiščenja vhodnih materialov in komponent,
• obvladovanje tveganj ustavitve proizvodnje zaradi pomanjkanja vhodnih materialov,
• obvladovanje izrednih razmer v oskrbovalnih verigah, ki jih povzročijo nihanja povpraševanja zaradi nihanja cen surovin, ladijskih prevozov in energentov ter dobavljivost posameznih komponent,
• uvedba digitalizacije v celotni dobavni verigi;

O predavatelju
  • 5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

    Povezovanje kontrolinga s sodobnim konceptom upravljanja oskrbne verige (supply chain management)

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?