mag. Kristijan Hvala

3. sekcija: Trajnostno poročanje

Bančna regulativa s področja »ESG« in njen vpliv na razkritja podatkov bankam
Na predavanju bo poseben poudarek namenjen regulativnim zahtevam s področja ESG za banke (opis in povzetek ključnih zahtev, ki izhajajo iz Ebinih smernic, vodnika ECB, baselskih standardov itd.) in družbenim spremembam ter pričakovanjem, kako te spremembe vplivajo na bančne politike in procese (upravljanje/governance, strategija, upravljanje tveganj, poročanje in razkritja itd.). Potreba po pridobivanju in analizi dodatnih podatkov je zaradi regulacije ESG in zakonodaje večja, s tem je povečan tudi obseg razkritij o poslovanju podjetij bankam, ki jih financirajo. Predstavljeni bodo tudi rešitve in pristopi, ki jih uvajajo banke, ter pobude bančnega sektorja na tem področju.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Trajnostno poročanje

    Bančna regulativa s področja »ESG« in njen vpliv na razkritja podatkov bankam

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?