mag. Kristijan Hvala

Mag. Kristijan Hvala je leta 1997 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in za diplomsko delo IS-LM model slovenskega gospodarstva prejel priznanje Banke Slovenije in Prešernovo nagrado. Januarja 2003 je na isti fakulteti pridobil naziv magister ekonomije z zagovorom dela na temo internacionalizacije srednje- in vzhodnoevropskih bančnih sistemov. Večino svoje poklicne poti je bil zaposlen v Abanki, d. d., kjer je od julija 2006 do oktobra 2015 deloval kot direktor službe za upravljanje tveganj. Od marca 2016 je zaposlen na Združenju bank Slovenije (ZBS) kot vodja področja ekonomike poslovanja. V okviru ZBS je v obdobju 2010–2016 deloval kot predsednik Odbora za upravljanje tveganj, v letih 2012–2016 pa tudi kot član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Od leta 2019 je član izpitnega odbora za pridobitev certifikata Triple E EFCB v okviru Bančne šole pri Izobraževalnem centru ZBS, kjer predava o vsebinah s področja operativnega tveganja. V obdobju 2013–2016 je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta družbe Afaktor, d. o. o., od julija 2016 pa je član nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo. Junija 2015 je pridobil certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ter z udeležbo na programih usposabljanja za nadzornike ohranja aktivni status. Večino prostega časa namenja vzdržljivostnim športom, se ukvarja z avtogenim treningom, učenjem tujih jezikov in fotografijo.

3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov

• ESG-profil podjetja ter njegov vpliv na dostopnost in ceno bančnih posojil
Po pregledu ključnih obstoječih in napovedanih pričakovanj regulatorjev evropskega bančnega trga na področju odobravanja posojil z vidika ESG bodo predstavljeni teoretična osnova temeljnih elementov oblikovanja cene bančnih posojil in kanali, po katerih dejavniki ESG vstopajo v mehanizem določanj cen. Seznanili se bomo s pregledom rezultatov empiričnih raziskav na področju vpliva stopnje »trajnostnostne zrelosti« na ceno financiranja ter z možnimi scenariji prihodnjih odvisnosti.

O predavatelju
  • 3. sekcija: Trajnost – med regulativo in pričakovanji deležnikov

    •   ESG-profil podjetja ter njegov vpliv na dostopnost in ceno bančnih posojil

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?