mag. Luka Kocina

Luka Kocina je leta 2008 diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze Ljubljana. Po študiju se je zaposlil v oddelku Računovodstvo na Banki Slovenije, kjer se je specializiral za računovodenje finančnih instrumentov, bilančno analizo, finančna tveganja in stroškovni kontroling. Leta 2009 je prekinil svoje delo na banki in doštudiral magisterij na Erasmus school of Economics v Rotterdamu.

V letih 2013 do 2015 je delal na Evropski Centralni banki. Pristojen je bil za pripravo konsolidirane bilance Evrosistema in njeno tolmačenje. Bil je eden ključnih ekspertov na projektu Financial information system (FIS), ki je poenotil interno finančno poročanje centralnih bank Evrosistema. Predsedoval je strokovni skupini, ki je konsolidirala finančne standarde in računovodske prakse v Evrosistemu.

Leta 2015 se je ponovno pridružil Banki Slovenije kot namestnik direktorja notranje revizije. V tem času je pridobil mednarodni certifikat notranjih revizorjev CIA. Leta 2017 je postal direktor oddelka Notranje finance in kontroling in član investicijskega odbora. Na ravni Evrosistema je član odbora za monetarni prihodek in računovodstvo, odbora za proračun in odbora za kontroling. Zelo je aktiven na področju izvajanja tehničnih pomoči drugim centralnim bankam.

Od leta 2016 do leta 2020 je bil član strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

Sodobna orodja kontrolinga v bankah
V prezentaciji bo predstavljeno, kako smo v Banki Slovenije implementirali nadzorne plošče, zakaj smo se odločili za rešitev SAP Analytics Cloud (SAC). Predstavitev bo zajemala:
• povzetek dogajanja v centralnih bankah in smiselnost implementacije nadzornih plošč;
• razloge za implementacijo;
• politike varovanja podatkov v centralnih bankah in oblačne rešitve;
• zakaj smo se odločili za SAC;
• primer rešitve.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

    Sodobna orodja kontrolinga v bankah

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?