mag. Mojca Kunšek

Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je habilitirana predavateljica in magistrica ekonomskih znanosti, članica Združenja manager, upravnega odbora Evropskega registrskega združenja (EBRA) ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES vodi od leta 2013, zadnjih 15 let pa se intenzivno ukvarja tudi z ozaveščanjem uporabnikov o pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo, uporabi podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev in upravljanju poslovnih tveganj. O tem priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem, študentom ter gospodarstvu.

3. sekcija: Digitalizacija in finance
vodja sekcije

Z digitalnim pristopom do lažjega obvladovanja likvidnosti
Slovensko gospodarstvo je v leto 2020 stopilo z likvidnimi rezervami. Med letom ni bilo zaznati večjih pritiskov na uravnavanje likvidnosti skozi vključevanje v pobot. Rezultati raziskav kažejo, da je kar 96 odstotkov stečajev posledica negativnih presenečenj v obliki neplačila dogovorjenih poslov. Bolj kot kadarkoli prej je v teh negotovih časih treba spremljati poslovne partnerje in zmanjšati poslovna tveganja na vseh področjih. Pri tem je potreben celostni pristop, tako z uporabo finančnih kot vsebinskih podatkov, ki so v digitalni dobi lažje dosegljivi kot nekoč. Pomagamo pa si lahko tudi s sodobnimi analitičnimi orodji (FI-PO) ali še bolje s spletnim servisom (proFI-PO), s katerim tekoče uvažamo podatke v svoj informacijski sistem. Celotno kondicijo poslovnega partnerja lahko tekoče preverjamo tudi z bonitetno oceno.

O predavatelju
  • direktorica

    Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

  • 3. sekcija: Digitalizacija in finance

    Z digitalnim pristopom do lažjega obvladovanja likvidnosti

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?