mag. Mojca Kunšek

Mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je habilitirana predavateljica in magistrica ekonomskih znanosti, članica Združenja manager, upravnega odbora Evropskega registrskega združenja (EBRA) ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES vodi od leta 2013, zadnjih 15 let pa se intenzivno ukvarja tudi z ozaveščanjem uporabnikov o pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo, uporabi podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev in upravljanju poslovnih tveganj. O tem priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem, študentom ter gospodarstvu.

3. sekcija: Trajnostno poročanje
vodja sekcije

Na pragu trajnostnega poročanja
Naraščajoči podnebni izzivi so vodili globalne voditelje k usmeritvam za intenzivnejše okoljevarstveno ravnanje in poročanje. Te kljub sprejeti evropski direktivi o trajnostnem poročanju (CSRD) ne postaja le zaveza javnih družb, temveč tudi vseh deležnikov.

O predavatelju
  • direktorica

    Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES)

  • 3. sekcija: Trajnostno poročanje

    Na pragu trajnostnega poročanja

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?