mag. Nina Kelemen

Mag. Nina Kelemen je od januarja 2021 nosilka vseh aktivnosti v zvezi z razvojem trajnostnega poslovanja v Skupini Triglav. Do leta 2021 je bila zaposlena v oddelku naložb na Zavarovalnici Triglav kot upravljavka premoženja. Leta 2009 je pridobila magistrski naziv na London Business School v Londonu in istega leta dokončala tudi znanstveni magistrski program na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na temo trajnosti je predavala na dogodkih stanovskih združenj in okroglih mizah. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov, med drugim prispevka z naslovom Vloga zavarovalniškega sektorja pri odzivanju na podnebne spremembe. Pri Slovenskem zavarovalnem združenju je predsednica začasnega delovnega telesa za trajnostnost in članica delovne skupine za dolgoročne naložbe in trajnostne finance pri Insurance Europe. Je tudi članica komisije za trajnostno rast pri AmCham.

3. sekcija: Trajnostno poročanje

Izzivi in priložnosti na področju trajnostnega poročanja
Na predavanju bodo predstavljeni dobra praksa trajnostnega poročanja na primeru letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., ter izzivi, povezani z novimi zakonodajnimi zahtevami EU na področju trajnostnega poročanja. Trajnostni del poročila je bil v zadnjih dveh letih precej prenovljen, saj so se razkritja v skladu z vse večjimi pričakovanji ključnih deležnikov razširila. Povečan je bil obseg trajnostnih kazalnikov, med katerimi je zaradi predloga evropske direktive o trajnostnem poročanju vse pomembnejši tudi ogljični odtis po posameznih obsegih. Zaradi evropskih ambicij glede zelenega prehoda in doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050 bodo trajnostna razkritja v standardizirani, preverjeni in merljivi obliki v prihodnosti še pomembnejša.

O predavatelju
  • nosilka razvoja trajnostnega poslovanja v Skupini Triglav
  • 3. sekcija: Trajnostno poročanje

    Izzivi in priložnosti na področju trajnostnega poročanja

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?