Maruša Hauptman

Maruša Hauptman, prokuristka in partnerka v družbi BDO Revizija, d. o. o., je pooblaščena revizorka in preizkušena preiskovalka prevar. Od leta 2000 je zaposlena v družbi BDO Revizija. Vodi in izvaja revizije računovodskih izkazov podjetij v domači in tuji lasti, ki svoje računovodske izkaze pripravljajo v skladu z MSRP ali SRS. Opravila je več finančnih skrbnih pregledov družb tako v Sloveniji kot v tujini ter tudi več posebnih revizij in forenzičnih pregledov, vezanih na gospodarske prevare v podjetjih. Pridobila je certifikat IFRS s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja pri ACCA in licenco CFE za preizkušeno preiskovalko prevar. Je članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE in slovenskega društva preiskovalcev prevar. Zadnjih nekaj let redno predava na internih in eksternih seminarjih s področja računovodskih standardov ter je avtorica več člankov s področja računovodskih standardov, analize podjetij, gospodarskih prevar in priprave letnih poročil.

5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

Raziskave in razvoj – stroški ali kapitalizacija

O predavatelju
  • 5. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

    Raziskave in razvoj – stroški ali kapitalizacija

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?