Uroš Čop

Uroš Čop je strokovnjak na upravno-ustavnem področju.

Njegova glavna področja vključujejo upravno pravo in skladnost poslovanja, reševanje sporov s področja javnega in upravnega prava, ustavno pravo, davčno pravo, gospodarsko kazensko pravo, varstvo osebnih podatkov in kibernetsko varnost, Fintech in IT, intelektualno ter industrijsko lastnino. Njegovo odvetniško kariero zaznamujejo svetovanja in zastopanja strank v najbolj kompleksnih upravnih sporih, zagovarjanja strank v odmevnih gospodarsko kazenskih postopkih ter sodelovanje pri zapletenih M&A transakcijah glede intelektualne in industrijske lastnine. Je soavtor Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika, ki je bil s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije izbran za odličen dosežek v znanosti v letu 2019.

Uroš je direktor združenja Adriatic Legal Network, katerega ustanovna članica je Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki.

Izkušnje
2008-2009  Pravnik začetnik – Poteza Partners d.o.o.
2009-2012  Odvetniški pripravnik, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2012-2013  Odvetniški kandidat, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2013-2016  Odvetnik, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana
2017- Partner in direktor, Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Ljubljana

Izobrazba
2008 Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, univ. dipl. pravnik
2011 Strokovni izpit iz upravnega postopka
2012 Certificiran mediator
2015 Certificiran član nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del
vodja sekcije

Postopek ugotavljanja davčne zlorabe po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2

O predavatelju
  • Partner in direktor

    Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o

  • 1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del

    Postopek ugotavljanja davčne zlorabe po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?