dr. Erik Kerševan

1. sekcija: Temelji davčnega prava v aktualni praksi
vodja sekcije

Učinkovitost pravnih sredstev in nova sodna praksa glede začasnih odredb v upravnem sporu, dr. Erik Kerševan, Nataša Jeromel Fišer

O predavatelju
  • 1. sekcija: Temelji davčnega prava v aktualni praksi

    Učinkovitost pravnih sredstev in nova sodna praksa glede začasnih odredb v upravnem sporu

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?