dr. Marko Hočevar

Dr. Marko Hočevar je redni profesor za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti. Raziskovalno in svetovalno se ukvarja s problematiko oblikovanja informacij za poslovodsko odločanje. Je avtor številnih strokovnih knjig, učbenikov in člankov. Bil je član več nadzornih svetov in revizijskih odborov.

5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

Razvoj kontrolinga v slovenskih podjetjih
Tveganje poslovanja se je zaradi zdravstvene krize, globalizacije, digitalizacije in tehnoloških sprememb močno povečalo. Podjetja delujejo v negotovem okolju, zato je odločanje postalo težko. V takih razmerah je vloga kontrolerja zelo pomembna. Na predavanju bomo spoznali smeri razvoja sodobnega kontrolinga v slovenskih podjetjih.

O predavatelju
  • redni profesor za računovodstvo in revizijo

    Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

     

  • 5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije

    Razvoj kontrolinga v slovenskih podjetjih

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?