mag. Darinka Kamenšek

4. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

Pomembnost preveritve dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev za pošten prikaz poslovnega izida
Ali boste prenosni računalnik res uporabljali samo dve leti? Maksimalna davčna amortizacijska stopnja je 50 odstotkov, kar pomeni, da je vaš računalnik amortiziran v dveh letih. Če ga boste dejansko uporabljali štiri leta, to pomeni, da je bil prvi dve leti strošek amortizacije previsok in dobiček prenizek, drugi dve leti pa stroška amortizacije ni več (prenizka amortizacija), medtem ko je dobiček previsok. Kako boste to utemeljili pred lastniki, ki jim pripada dobiček?

O predavatelju
  • dekanja

    Visoka šola za računovodstvo in finance

  • 4. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja

    Pomembnost preveritve dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev za pošten prikaz poslovnega izida

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?